Članarina za 2015

Č L A N A R I N A: Odlukom upravnog odbora iznos članarine za 2015 godinu je 700,00 dinara. Za mlađe od 18 godina članarina je 500,00 dinara