Instagram galerija @pk.greben

Akcija Stolovi, 09.08.2020
Foto: @maki.80
Akcija Stolovi, 09.08.2020
Foto: Tamara Jeremić
Akcija Stolovi, 09.08.2020
Foto: Miloš Jeremić
Akcija Stolovi, 09.08.2020
Foto: Romana Žmurić
PK Greben na vrhu Jahorine, Bravo Luka!!
Akcija Lebršnik - Republika Srpska 26.07.2020
Foto: Romana @romanazmuric
Akcija Stolovi, 09.08.2020
Foto: Maki @maki.80
Akcija Lebršnik - Republika Srpska 26.07.2020
Akcija Lebršnik - Republika Srpska 26.07.2020
Foto: Radovan @radovanmark
Naš najmlađi planinar Luka Jaćimović popeo je još jedan vrh - Tornik 1496mnv. Bravo Luka!
Akcija Lebršnik - Republika Srpska 26.07.2020
Foto: Tamara @tpetrichor
Akcija Stolovi, 09.08.2020
Foto: Tamara Jeremić
Akcija Lebršnik - Republika Srpska 26.07.2020
Foto: Tamara @tpetrichor
Akcija Lebršnik - Republika Srpska, 26.07.2020
Foto: Tamara @tpetrichor
Akcija Lebršnik - Republika Srpska, 26.07.2020
Foto: Tamara @tpetrichor
Akcija Lebršnik - Republika Srpska, 26.07.2020
Foto: Tamara @tpetrichor
Akcija Lebršnik - Republika Srpska, 26.07.2020
Foto: @tpetrichor
Akcija Ovčar i Kablar, 19.07.2020
Foto: Tamara @tpetrichor
Akcija Lebršnik - Republika Srpska, 26.07.2020
Foto: Tamara @tpetrichor
Akcija Ovčar i Kablar, 19.07.2020
Foto: Tamara @tpetrichor
Noćni uspon na Rtanj, 28.06.2020
Akcija Lebršnik - Republika Srpska, 26.07.2020
Foto: Tamara @tpetrichor
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Noćni uspon na Rtanj, 28.06.2020
Akcija Ovčar i Kablar, 19.07.2020
Foto: Tamara @tpetrichor
Greben na Musali, 28.06.2020
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Foto: Romana Žmurić
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Foto: Tamara @tpetrichor
Noćni uspon na Rtanj, 28.6.2020
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Foto: PD Vilenska vrela
Greben na Musali, 28.06.2020
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Foto: PD Vilenska vrela
Greben na Prilepcu, rodnom mestu kneza Lazara, 28.06.2020
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Foto: Romana Žmurić
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Foto: Romana Žmurić
Akcija Deliblatska peščara, 21.07.2020
Akcija Lebršnik - Republika Srpska 26.07.2020
Foto: Tamara @tpetrichor
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Foto: Romana Žmurić
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Foto: Suzana Filipović
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Foto: Suzana Filipović
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Foto: PD Vilenska vrela
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Foto: Radica Jaćimović
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Foto: Suzana Filipović
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Foto: Radica Jaćimović
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Foto: Radica Jaćimović
Pogledaj više na Instagramu →