Instagram galerija @pk.greben

Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Foto: Romana Žmurić
Noćni uspon na Rtanj, 28.06.2020
Greben na Musali, 28.06.2020
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Foto: PD Vilenska vrela
Akcija Cvrcka, 13.6.2020
Foto: Anđela Garalejić
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Foto: PD Vilenska vrela
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Foto: Romana Žmurić
Greben na Musali, 28.06.2020
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Foto: PD Vilenska vrela
Akcija Cvrcka, 13.6.2020
Foto: Tamara
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Foto: Tamara @tpetrichor
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Foto: Romana Žmurić
Noćni uspon na Rtanj, 28.06.2020
Akcija Trem, 31.05.2020
Foto: Predrag Ristić
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Foto: Radica Jaćimović
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Foto: Suzana Filipović
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Foto: Romana Žmurić
Akcija Trem, 31.05.2020
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Foto: Suzana Filipović
Greben na Prilepcu, rodnom mestu kneza Lazara, 28.06.2020
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Grebenčići, Mladenovac 6.6.2020.
Danas je uspešno održana akcija "Grebenčići" sa učešćem preko 120 učenika osnovnih škola sa teritorije Mladenovca. Zahvaljujemo se svim učesnicima, učenicima i njihovim roditeljima, kao i članovima kluba koji su učinili da sve protekne po planu.
Naš gost bio je danas alpinista Dragan Jaćimović, prvi čovek iz Srbije koji se popeo na najviši vrh sveta - Mont Everest.
Grebenčići, Mladenovac 6.6.2020.
Danas je uspešno održana akcija "Grebenčići" sa učešćem preko 120 učenika osnovnih škola sa teritorije Mladenovca. Zahvaljujemo se svim učesnicima, učenicima i njihovim roditeljima, kao i članovima kluba koji su učinili da sve protekne po planu.
Akcija Deliblatska peščara, 21.07.2020
Akcija "Grebenčići", 6.6.2020, Mladenovac
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Foto: Radica Jaćimović
Akcija Gradac, 07.06.2020
Akcija Trem, 31.05.2020
Foto: Jovana Jeremić
Akcija Cvrcka i Vlašić, 14.6.2020
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Foto: Suzana Filipović
Akcija Gradac, 07.06.2020
Foto: Saša Dobrić
Akcija Gradac, 07.06.2020
Foto: Saša Dobrić
Noćni uspon na Rtanj, 28.6.2020
Akcija Gradac, 07.06.2020
Foto: Saša Dobrić
Akcija Gradac, 07.06.2020
Foto: Saša Dobrić
Akcija Gradac, 07.06.2020
Foto: Saša Dobrić
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Akcija Vlašić, 14.6.2020
Foto: Radica Jaćimović
Akcija Gradac, 07.06.2020
Foto: Saša Dobrić
Akcija Gradac, 07.06.2020
Akcija Gradac, 07.06.2020
Foto: Saša Dobrić
Akcija Gradac, 07.06.2020
Akcija Gradac, 07.06.2020.
Foto: Saša Dobrić
Akcija Gradac, 07.06.2020
Foto: Saša Dobrić
Akcija Deliblatska peščara, 21.06.2020
Pogledaj više na Instagramu →