Planinarstvo u mladenovačkim školama

Objavljeno : 08. July 2020

"Biti planinar znači slušati i poštovati pravila prirode, ego i sebično "ja" ostaviti kod kuće, ili još bolje izgubiti ga."

(slika. Vidovdanski noćni uspon na Rtanj 2020.)

Nadamo se da će Planinarstvo u mladenovačkim školama biti jedan od izbornih predmeta u osnovnim školama. PK "Greben" dugo godina uspešno radi i ima veliko iskustvo u organizovanju mnogobrojnih akcija za sve uzraste a posebno za decu. U blizini su Kosmaj, Varovnice... Sve to daje nadu da će mladenovački osnovci još više zavoleti planinarstvo a s tim i prirodu.

Od sledeće školske godine Planinarstvo će se učiti u osnovnim školama kao izborni predmet, a škole će moći ovaj predmet da realizuju kao slobodnu nastavnu aktivnost od V do VIII razreda, zahvaljujući novom pravilniku PSS.

Na sednici održanoj 02.07.2020. godine. UO PSS usvojio je Pravilnik o sadržini porgrama nastave izbornog programa Planinarstvo - boravak u prirodi kao slobodne aktivnosti. Pravilnik sadrži ciljeve i zadatke nastave, ishode, kompetencije, sadržaj programa i nastavne teme.

Nastavu će moći realizuju nastavnici onih predmeta sa kojima postoje među-predmetne kompetencije i na taj način dopune nedostajući fond časova, ali uz obaveznu saradnju sa lokalnim planinarskim klubovima i planinarskim sportskim stručnjacima.

U prvoj godini imaćemo nekoliko pilot škola koje su ovaj predmet uvrstile u slobodne nastavne aktivnosti.

PSS će predlog nastavnog plana i programa uputiti i Ministarstvu prosvete, a krećemo i sa izradom priručnika.

Ovu vest objavila je Komisija za rad sa mladima Prosvetnog saveta Srbije.

Suzana Filipović

svi izveštaji